Til informasjon

Nhl vil ikke godkjenne noen kritikker eller premieringer fra Dommer Roy Sundby, undertegnet etter 1.1.2018.
Det vil ikke bli ytterligere kommentert.