NHL's Sprint

    

 

REGLEMENT FOR SPRINT I REGI AV NORGES HUNDERS LANDSFORBUND (NHL)

 

 

Navn på klasse: 1,2,3 og 4

Kvalifikasjoner: 6 mnd eller over

Antall runder: 2

 

Navn på klasse: Valpesprint

Kvalifikasjoner: 2-6 mnd

Antall runder: 2

 

Forberedelser:

Hundene bør være oppvarmet før start og ferdig luftet for best resultat.

Før første runde starter så skal eier gå gjennom banen med hunden i bånd én gang.

Dette for å forberede hunden på hva som skal skje og ufarliggjøre situasjonen for nye deltakere.

 

Gjennomføring:

Hunden leveres til handler ved startstreken.

Dersom hunden er nervøs så skal eier selv utnevne en handler til sin hund.

Denne må stå klar når hunden skal løpe.

Eier lokker (her er leker, mat, andre personer osv lov) på hunden og starter å løpe/gå oppover banen.

Når eier selv mener at hunden skal slippes så gir h*n tegn og hunden slippes.

Tiden starter fra eier gir tegn og stoppes når hunden passerer målstreken. 

Eier har to forsøk til å få hunden til å starte per runde.

Vil ikke hunden starte så elimineres ekvipasjen fra den runden, men kan delta på neste.

Vil ikke hunden starte så skal eier ta med seg hunden gjennom banen for en positiv avslutning.

 

HUSK Å STÅ KLAR NÅR DET ER DERES TUR!

 

Vinner:

Hunden med raskest tid fra rundene vinner sin klasse.

 

Titler som tildeles i klassen:
NHL Sprintmester 2017: Tildeles den hunden med flest seiere i løpet av året.

Eier må være medlem av NHL.