NHL SITT STYRE I 2017 FRAM TIL ÅRSMØTE I 2018

Fungerende leder

NESTLEDER                               ORGANISASJONSSEKRETÆR        

KASSERER/AVLSRÅD                      

STYREMEDLEM/REGISTRATOR    

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM  

VARAMEDLEM

VARAMEDLEM                                        

 

MARIT KRISTIN ISAKSEN

 

HENNING MEYER-WOLL

TOMMY E. KLEIVEN

MARIANNE STOA

MAI RISLØKKEN

ANETTE KRISTINE PEREZ