UTSTILLINGSKOMITEEN BESTÅR AV FØLGENDE :

 

LEDER      : HENNING MEYER-WOLL

MEDLEM : ROAR OLSEN

MEDLEM : ANETTE KRISTINE PEREZ

MEDLEM : STIG-ARNE SKOTTERUD

MEDLEM : MARIT KRISTIN ISAKSEN

MEDLEM : MARIANNE STOA