NY I RINGEN OG UTSTILLINGSREGLEMENT   

 

 

 

      1. Hunden må være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (snakk med veterinær om det regime).

          Når man har hunder med på utstilling må man vaksinere hunden mot kennelhoste, vaksinen bør ikke være eldre enn 1 år.

   Pass / helsebok må vises ved kontroll i inngangen.

 

      2. Møt opp med ren og velstelt hund i god tid.

 

      3.  Du bør rekke å lufte hunden din godt før den skal inn i ringen, slik at den ikke gjør fra seg under bedømmingen.

 

4.  IKKE TILLAT Å BRUKE LANGLINE ELLER FLEXIBÅND på hele utstillingsområde.

 

      5.  Finn en plass til deg og hunden, slik at hunden får roet seg. Mye lyder og lukter i løpet av en utstillingsdag.

 

      6.  Følg nøye med på ringsekretæren i din ring, den vil rope opp når det nærmer seg og deretter når det er din tur å komme inn i ringen. Ta hunden ut av bur/få den i bevegelse, «varme opp» før hunden skal inn i ringen.

 

      7.  Still opp hunden etter anvisning av ringsekretæren, når du kommer inn i ringen.

 

      8.  Få hunden til å stå mest mulig stille og posere for dommeren. «Still opp hunden» sier vi da!

 

      9.  Tren på at hunden har fokus på deg i ringen, under hele bedømmingen. (Dommeren sier i fra hvis/når dere kan hvile/slappe av)

 

     10. Hannhundene bedømmes først, deretter tispene i samme rase.

 

     11. Når din hund skal bedømmes av dommeren, da blir den bedømt etter rasestandarden,

            de hundene som får exl og ck går videre til beste hund i respektiv         kjønn.

 

     12. Når alle hundene av samme kjønn i din hunds rase er ferdig bedømt av dommeren,

            velger dommeren ut hvilken av hundene som blir nummer 1,2,3 og 4 osv.

 

     13. Den beste hunden (nr.1) i hvert kjønn går videre til bedømming av best i rasen (BIR) og beste i motsatt kjønn (BIM). BIR hunden går videre til finalene.

 

     14. Pass på at hunden din ikke skader andre hunder eller folk. Hvis en hund viser aggresjon ovenfor andre hunder eller dommeren, kan den bli bortvist fra utstillingsområdet.

 

     15. Ta hensyn til andre på utstillingsområde.

 

     16. Plukk ALLTID opp pels, søppel og ekskrementer etter deg og din hund på gulvet eller bakken.

 

     17. Det er ikke lov å benytte spray eller annet i pelsen som endrer pelsens kvalitet, som eks. hårspray, pudder, farge mm.

 

     18. Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt

 

     19. Det er ikke tillatt i noen forum å klandre dommer eller åpenlyst klandre dommerens bedømmelse.

 

     20. Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelsen å bruke klær eller andre ting med synlig kennel navn.

 

     21. DET ER IKKE LOV TIL Å STILLE HALE/ØRE KUPERT HUND I NORGE, se matilsynets forskrift nr. 614 .

           (unntak! hvis man har veterinærattest på at det er veterinærmedisinske årsaker til kupering.)

 

     22. BRUDD PÅ OVENSTÅENDE REGLER , OPPFØRSEL I STRID MED GOD SKIKK OG TIL SJEANANSE FOR ANDRE ,

            KAN MEDFØRE INNRAPPORTERING TIL NHL OG FØRE TIL TAP AV PREMIE OG PLASSERING + UTELUKKELSE AV Å DELTA PÅ UTSTILLING,

            KONKURRANSER OG STEVNER I REGI AV NHL.

 

     23. DU HAR IKKE LOV TIL Å STILLE HUND I DEN RINGEN EIEREN AV HUNDEN JOBBER ENTEN SOM DOMMER,

            RINGSEKRETÆR ELLER SKRIVER + ELEVER I     UTSTILLINGSRINGEN . DET SAMME GJELDER I FINALE RINGEN .

 

 

DE ULIKE FARGENE PÅ ROSETTENE :

 

·       Rød                                                  = exelent (exl)

 

    ·       Blå                                                      = very good (VG)

 

    ·       Gul                                                     = good (G)

 

    ·       Grønn                                       = sufficent (suff)

 

    ·       Rosa                                                = Hederspris (Hp)

 

    ·       Hvit                                                 = Championklasse (Ck)

 

    ·       Rød/Gul                       = Best I Rasen (BIR)

 

    ·       Grønn/hvit                   = Best I Motsatt kjønn (BIM)

 

    ·       Nasjonalfarget             = Certifikat (Cert)

 

    ·       Tysk farget                   = Internasjonalt cert (Cacib)

 

    ·       Ceris                             = Unghund cert

 

    ·       Ceris/lys blå                 = Unghund Championat

 

    ·       Grå                               = Veteran cert

 

    ·       Vinrød/mørke blå       = Veteran Championat

 

GRUPPE FINALER :

 

    ·       Blå/Hvit                        = Best I Gruppa (BIG1)

 

    ·       Blå                                = Best I Gruppa 2 (BIG2)

 

    ·       Gul                                = Best I Gruppa 3 (BIG3)

 

    ·       Grønn                           = Best I Gruppa 4 (BIG4)

 

FINALE : BEST IN SHOW:

 

    ·       Rød/Hvit/Blå               = Bis 1

 

    ·       Blå                                = Bis 2

 

    ·       Gul                                = Bis 3

 

    ·       Grønn                           = Bis 4

 

 

Hundeklassene deles inn i serier:

 

·       Valp

·       5-serie (3-6 mnd)

·       Junior

·       3-serie (6-9 mnd)

·       Unghund

·       2-serie (9-18 mnd)

·       Åpen klasse

·       1-serie (fra 18 mnd)

·       Championklasse

·       1-serie

·       Veteran

·       6-serie (fra 7 år)

 

·       Alle hunder skal kun konkurrere i en klasse

 

Klasse inndelinger og premiegraderinger:

 

 

 

·       Valp VK er for hunder 3-6 måneder.

 

De bedømmes med HP og kan få ML (meget lovende).

 

Er det flere valper i samme rase, konkurrerer de om BIR og BIM.

 

 

            Junior JK er for hunder 6-9 måneder.

De bedømmes med HP og kan få ML (meget lovende).

 

Er det flere juniorer i samme rase, konkurrerer de om BIR og BIM.

 

          Unghund UK er for hunder 9-18 mnd.

 Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

Hundene kan konkurrere om eget unghund cert, de må oppnå 2 cert for å få tittelen unghund champion. (dette for at de rasene som ikke får stille i Danmark skal ha samme mulighet.

 

 

Åpen klasse AK

 

er for hunder fyllt 18 mnd.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

 

 

·       Hunder med oppnådd championat får ikke stille i denne klassen.

 

 

 

·       Champion klasse Ch.K er for hunder som har oppnådd nasjonalt eller internasjonalt championat.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.      KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

 

 

·       Veteran klasse Vet.K er for hunder fyllte 7 år.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

Hundene kan konkurrere om eget veteran cert, de må oppnå 3 cert for å få tittelen Veteran Champion.

 

 

 

·       Championater:

 

Hunden og eier må være registrert/medlem i NHL før utroping av championat. 

 

Ved oppnådd 3 cert må man sende inn søknad med cert kort til NHL (er mulig å levere i sekretariatet sammen med søknadskjema, da får du utdelt diplom mot et gebyr på kr.100,-)

 

 

Nasjonalt championat N CH

 

da må hunden oppnå 3 cert, underskrevet av 3 forskjellige dommere.

 

Kan også være 1. cacib og 2 cert. Det er ingen tidsfrist for dette championatet.

 

 

 

    Skandinavisk Championklasse SC K

 

er åpen for hunder med godkjent championtittel nasjonalt eller internasjonalt.

 

I denne klassen finnes ingen rangering sted.

 

Dommeren foretar en kvalitetsvurdering.

 

Hvis hunden er god nok, kan det utstedes et skandinavisk cert. Hunden må oppnå 3 SCC cert i 2 forskjellige land av Norsk, Svensk og Dansk dommer.

 

 

Internasjonalt championat

 

oppnås når hunden har minst 3 Cacib av 3 forskjellige dommere, hvorav 1 Norsk og 2 utenlanske i 2 forskjellige land, det må gå minst 366 dager imellom 1. og 3.cacib.

 

 

 

·       Gruppefinalene:

 

Dommerne dømmer gruppene de har kvalitets bedømt, umidellbart etter kvalitetsbedømmelsen i samme ring.

 

 

 

·       BIS finalene :

 

Her dømmer minst 3 dommere (den ene kan være en dommeraspirant), max 5 ut ifra hvor mange dommere vi har hatt tidligere på dagen i rasebedømmelsene.

 

Etter poengskala 1-5, hvor 5 er best.

 

Ved poenglikhet vil dommerne plassere vinneren ved åpent bedømming.

 

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING TIL NHL SINE UTSTILLINGER ER BINDENE,

 

PÅMELDINGSGEBYR MÅ UANSETT BETALES, UAVHENGIG OM HUNDEN BLIR STILT ELLER IKKE !

 

 

 

KLAGEINNSTANS:

 

Klage på bedømming etc, skal sendes NHL innen 24 timer etter utstillingens slutt, til mail: utstilling@norgeshunder.no

 

merket med navn på utstiller,

 

rase og katalognummer.

 

Det skal samtidig legges ved kvittering på innbetalt gebyr på kr. 500,- gebyret vil bli tilbakeført hvis klagen får medhold.